Under en uke etter at Joe Biden ble innsatt som USAs president, er USA og Russland enige om å utvide Ny-START-avtalen i fem år.

Ny-START-avtalen begrenser antall utplasserte strategiske atomvåpen til 1550 stridshoder hver.

- Det internasjonale rustningskontroll-regimet har nær kollapset under Donald Trump. Nå ser vi heldigvis nye takter fra USA, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen

Uker inn i 2021 har det allerede skjedd flere positive utviklingstrekk for internasjonalt nedrustningarbeid. FNs atomvåpenforbud trådte i kraft 22. Januar 2021. Avtalen forbyr alle aktiviteter relatert til atomvåpen for stater som har tilsluttet seg og styrker den folkerettslige normen mot atomvåpen. 

- Videreføringen av Ny-Start er viktig for å forhindre opprustning, men det trengs sterkere tiltak for å få til faktisk nedrustning i tråd med kravet fra et stort flertall av verdens stater som har vedtatt et forbud mot atomvåpen i FN, sier Lillegraven

- At Ny-START-avtalen videreføres er et viktig steg for å bremse atomkappløp og opprettholde dialogen mellom verdens to største atomvåpenstater om deres atomvåpenarsenal. Med forlengelsen av avtalen legger USA og Russland  grunnlaget for mer ambisiøse tiltak for å redusere atomvåpentrusselen, sier Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge. 

I løpet av tiden Ny-START-avtalen har vært på plass har både USA og Russland brukt milliarder på å oppgradere atomvåpenarsenalene sine.

- Å bli stående på dagens atomvåpenarsenal er ikke tilstrekkelig for å beskytte oss mot den eksistensielle trusselen atomvåpen utgjør. 1550 utplasserte atomvåpen er mer enn nok til å utslette hele Europa. USA, Russland, og de andre atomvåpenstatene må aktivt jobbe for faktisk nedrustning og overholdelse av den nye standarden i internasjonal lov, FNs atomvåpenforbud, fortsetter Widskjold. 

USAs atomvåpenarsenal er estimert til å inneholde 5800 atomvåpen og Russlands 6375. Dette inkluderer stridshoder som ikke er utstasjonert og dermed ikke inkludert under Ny-START-avtalen.

Dersom Ny-START-avtalen ikke hadde blitt utvidet, ville den siste bilaterale rustningskontrollavtalen mellom verdens to største atomvåpenstater gått ut 5. februar. 

 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com