For et fantastisk år 2019 har vært! Vi i Norske leger mot atomvåpen har virkelig kost oss på jobb – og vi har oppnådd masse!

Sterk framgang for FNs atomvåpenforbud

Internasjonalt går det raskt framover med FNs atomvåpenforbud. I løpet av året har 13 nye land ratifisert forbudet, og vi er nå oppe i totalt 34 ratifikasjoner og 80 signaturer. Når 50 land har ratifisert, trer forbudet i kraft som en del av internasjonal rett. Slik øker vi nedrustningspresset på atomvåpenstatene. En atomvåpenfri verden er mulig!

Vil du lese mer om status for ikrafttredelsen av forbudet? Norsk folkehjelp har laget Nuclear Weapons Ban Monitor, en informativ rapport og nettside med siste nytt og alt annet du måtte lure på om forbudet.

Norge er fremdeles en sinke

Med et overveldende flertall av verdens stater som støtter atomvåpenforbudet, er det en skam at Norge enda ikke har signert. I mars stemte Stortinget ned forslaget. SV, MDG, Rødt og SP stemte for, men fikk regjeringspartiene og Arbeiderpartiet mot seg. Sammen med de andre organisasjonene i ICAN Norge, satser vi nå på regjeringsskifte i 2021. For å sikre ny politikk på atomvåpenfeltet setter vi alle krefter inn på å sikre et vedtak til fordel for norsk tilslutning til forbudet hos Arbeiderpartiet. Vi jobber systematisk på lokal- og fylkesnivå for å sikre støtte. En spørreundersøkelse viser at 8 av 10 AP-velgere allerede støtter forbudet. 

Norske byer og kommuner stiller opp

En effektiv måte å øke presset på regjeringen er ICAN Cities Appeal. Dette er en global kampanje der byer og kommuner verden over ber sine regjeringer om å tilslutte seg atomvåpenforbudet. I Norge har nå 18 byer og kommuner tilsluttet seg appellen – bare i 2019! Vi har med oss alle de store byene, som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Her kan du se en liten oppsummering av markeringa i Oslo Rådhus da Oslo tilsluttet seg.

Leger mot atomvåpen vokser

Medlemstallet vårt øker! Så langt i år har vi over 150 nye medlemmer. Tusen takk til alle dere som støtter det viktige arbeidet for en atomvåpenfri verden!

I 2019 har vi tatt flere grep for å profesjonalisere organisasjonen. Vi håper dere har sjekket ut de nye fine nettsidene våre? Medlemsbladet vårt har også fått en oppfriskning. Her kan du se de siste utgavene.

I høst har vi også jobbet mye med strategi. Både styret og rådet vårt har vært med på prosessen. Den nye strategien skal ferdigstilles på nyåret.

Tusen takk for et strålende år. Vi gleder oss til fortsettelsen!