Vår moderorganisasjon, IPPNW, arrangerer Verdenskongress i Kenya mai 2020

IPPNW sin 23. verdenskongress holdes neste år i Mombasa i Kenya fra 25 til 29 mai under mottoet «Disarmament, Development and Health».

Det blir møter mellom mennesker, viktige foredrag og diskusjoner, og mye hygge.

Etter kongressen blir det felttur med safari!

Du kan lese mer om kongressen og melde deg på her.

Kongresskomiteen, under ledelse av IPPNW sin visepresident for Afrika, Sally Wambui Ndung’u, henstiller av økonomiske grunner om at de som skal dit registrerer seg så tidlig som mulig.