På Hiroshimadagen 6. august utfordrar me DEG til å verve nye medlemmer til Norske leger mot atomvåpen.

Norske leger mot atomvåpen er ein medlemsorganisasjon i vekst, men i 2020 har arrangementer blitt avlyst og det har vore vanskeleg å rekruttere nye medlemmer på grunn av korona. No håpar me på di hjelp!

Nye medlemmer kan registere seg her.

Send ei liste med namn på dei du har verva for å delta i konkurransen, saman med ditt namn og adresse, til anja@legermotatomvapen.no Me lovar flott vervepremie i posten!

 

Me markerer også Hiroshimadagen med konsert på NRK1 klokka 1945 torsdag 6. august.