24. februar invaderte Russland Ukraina. Våre tanker er med menneskene som nå lider.

Norske leger mot atomvåpen (NLA) og Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) i Norge fordømmer på det sterkeste den russiske invasjonen av Ukraina og Putins trussel om å bruke atomvåpen. Krig er aldri akseptabelt, og det russiske angrepet på Ukraina vil få store humanitære konsekvenser for sivile. Skulle atomvåpen bli brukt, snakker vi om en katastrofe av ukjente dimensjoner.

Det internasjonale samfunnet må stå samlet for å sikre at vi beskytter og støtter sivile.

Mens alle kriger er uakseptable, advarer vi om at krigen kan eskalere til en konflikt som involverer atomvåpen. I midten av februar gjennomførte Russland en strategisk atomvåpenøvelse hvor de øvde på å slippe masseødeleggelsesvåpen på sivile ved bruk av interkontinentale ballistiske missiler, ubåtavfyrte missiler og bombefly. 

Enda mer bekymringsfullt er Putins uttalelse 24. februar: «Uansett hvem som prøver å stå i veien for oss... Russland vil reagere umiddelbart, og konsekvensene vil være slike som du aldri har sett i hele din historie». Dette er en lite tilslørt trussel om bruk av atomvåpen. Å true med bruk av atomvåpen er forbudt i henhold til FNs atomvåpenforbud.

Samtidig vurderer Hviterussland å gå tilbake på den grunnlovsfestede bestemmelsen om å være et atomvåpenfritt land.

Det fremgår av Putins ord og handlinger at bruk av atomvåpen ikke er utelukket, men det er også fare for at atomvåpen kan bli brukt som et resultat av en misforståelse eller feilberegning. Når spenningen stiger, øker faren for bruk av atomvåpen.

Denne konflikten er allerede katastrofal for sivilbefolkningen i Ukraina, og de omfattende sanksjonene vil vanskeliggjøre livene til uskyldige russere. Å legge til trusler om bruk av verdens verste masseødeleggelsesvåpen beskytter ingen. Derimot øker det risikoen for en enorm humanitær katastrofe.

Vi oppfordrer Russland, Hviterussland og alle andre stater til å ikke engasjere seg i militære aktiviteter som involverer atomvåpen, slik som atomvåpenøvelser og andre mulige utplasseringer av atomvåpen.

Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å legge sterkt press på Russland for å delta i dialog og diplomati. FN-pakten, internasjonal humanitærrett og menneskerettighetene må respekteres. 

Vi oppfordrer alle parter til å slutte seg til relevante traktater for å redusere risikoen for bruk av atomvåpen, inkludert FNs atomvåpenforbud.