Dette skriver seks tidligere norske ministre i et innlegg i Aftenposten 21. september.

De norske lederne har skrevet under et internasjonalt opprop til verdens regjeringer om å undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 55 tidligere internasjonale ledere har undertegnet, blant andre FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon og to tidligere generalsekretærer i Nato, Javier Solana og Willy Claes.

De norske lederne som har underskrevet brevet er tidligere statsminister og utenriksminister Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og utenriksminister Thorbjørn Jagland, tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer, tidligere utenriksminister Knut Vollebæk og tidligere utenriksminister og forsvarsminister Bjørn Tore Godal.

I et innlegg i Aftenposten forklarer de hvorfor de har signert brevet:

- Atomvåpen er forferdelige våpen som truer menneskeheten. De bør, i likhet med kjemiske og biologiske våpen, avskaffes. Hvis de blir benyttet, kan konsekvensene bli katastrofale.

- Fortsetter vi å satse på kjernefysisk avskrekking, kan det ende med at atomvåpen blir brukt.

- Som tidligere regjeringsmedlemmer har vi full forståelse for de ulike hensyn et natoland som Norge må ta. Men vi mener at det finnes mer handlingsrom i Nato enn det vi benytter i dag.

- Verdens atomvåpenstater må presses og hjelpes til å forhandle om gjensidig reduksjon og avskaffing av atomvåpen. Nato kan ikke løse atomvåpenproblemet alene. Men Nato kan lede.

- Verden er blitt for farlig til å leve med disse våpnene. Vi er dypt bekymret for at de snart skal bli brukt igjen. Derfor er det påtrengende nødvendig å kvitte seg med dem. FN-traktaten som forbyr atomvåpen, vil være et viktig bidrag på veien.