Det internasjonale rådet er det høyeste organet i International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW).

Det har vært tradisjon at det internasjonale rådet (International Council) treffes ved begynnelsen og slutten av IPPNW sine verdenskongresser. Da foretas valg og kursen stakes ut for aktivitetene fram til neste kongress.

Siden den planlagte kongressen i Kenya ble utsatt i 2020, hadde Rådet den 23.-24. mars i år sitt første virtuelle møte noen gang. Der deltok over 80 representanter fra 44 land.

Tilman Ruff fra Australia og Arun Mitra fra India ble gjenvalgt som co-presidenter og Sally Ndung’u fra Kenya og Carlos Umaña fra Costa Rica ble valgt som nye co-presidenter. Sistnevnte vokste opp i Oslo der hans far var diplomat.

Ellers fikk vi et nytt og yngre styre med Ruth Mitchell fra Australia som ny styreleder og Bimal Khadka fra Nepal som nestleder. Begge er tidligere internasjonale studentrepresentanter. Hele styresammensetningen og andre dokumenter finnes på https://www.ippnw.org/.

På rådsmøtet var det faglige innlegg fra den østerrikske diplomaten Alexander Kmentt og Hellen Durham og Magnus Løvold fra ICRC. De orienterte om det humanitære initiativet og status for FNs atomvåpenforbud (TPNW), der første møte for de statene som har sluttet seg til trolig blir i Wien i januar 2022.

Det viktigste for IPPNW framover blir å fortsette informasjonsarbeidet om virkninger av atomvåpen og å styrke FNs atomvåpenforbud. Det betyr å få flere land til å slutte seg til, samt å mobilisere for å øke presset på atomvåpenstatene også under tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT) i august i år. 

Rådet bestemte at IPPNWs program for forebygging av skader fra håndvåpen, «Aiming for Prevention», ikke lenger skal være et sentralt drevet program, men overlates til interesserte enkeltpersoner og nasjonale grupper. 

Det ble også bestemt at den fysiske verdenskongressen i Kenya skal holde så snart det er mulig.

Når IPPNW nå har begynt å ha både styremøter og rådsmøter på virtuelle plattformer ligger det an til at vi kan ha slike møter oftere, noe som trolig vil styrke organisasjonen.

 

Tekst av Bjørn Hilt, avtroppende styreleder i IPPNW