Den 19. februar arrangerte IPPNW  en “emergency briefing” om krisen i Øst-Europa og hva konsekvensene kan bli dersom diplomatiet mislykkes.

Om en krig som involverer noen av verdens atomvåpenstater bryter ut i Ukraina, kan det bli en regional og global humanitær katastrofe.

IPPNW sin "emergency briefing" omhandlet tre tema:

  • Konvensjonell krig – Mulige direkte og indirekte konsekvenser av en konvensjonell krig i Ukraina på helse, menneskerettigheter og miljø. Presentert av Barry Levy.
  • Skader på atomkraftreaktorer – Risikoen for store radioaktive utslipp fra en eller flere av de 15 atomkraftreaktorene i Ukraina. Atomkraftverkene er sårbare for bevisst eller utilsiktet ødeleggelse, eller nedsmeltninger på grunn av tap av strøm, mangel på arbeidere, eller gjennom cyberangrep. Presentert av Linda Pentz Gunter.
  • Eskalering til atomkrig – De katastrofale regionale og globale konsekvenser bruk av atomvåpen vil medføre, enten de brukes med vilje, eller som et resultat av et uhell eller en misforståelse. Presentert av Ira Helfand

Webinaret kan sees her