Norske leger mot atomvåpen,
c/o Sentralen PB 183
0102 Oslo
 

Besøksadresse:
Øvre Slottsgate 3,
0157 Oslo
 

Epost:
info@legermotatomvapen.no

 

Daglig leder:
Anja Lillegraven, tlf. 950 79 791
epost: lillegraven@legermotatomvapen.no 
 

Styreleder:
Signe Flottorp, tlf: 995 04 376
epost: signe.flottorp@fhi.no  

 

Organisasjonsnummer: 971397225