Vi i MedFred synes det er viktig å løfte blikket utover egen utdanning, og anerkjenne viktigheten av forebyggende arbeid for folkehelsen. Som medisinstudenter og kommende leger har vi ansvar for folkehelsen, og fredsarbeid er alltid godt helsearbeid. 

Per idag fokuserer vi spesielt mye på nedrustningsarbeid og atomvåpenproblemstillingen, men vi jobber også med andre aspekter av helsefremmende arbeid, eksempelvis håndvåpenspørsmålet, humanitær hjelp til krigsområder og konsekvensene krig har på miljø og helse. Vi ønsker også å få læring om menneskerettigheter og konfliktløsning implementert i de medisinske studieplaner.

Hva gjør vi?

Som medlem av MedFred kan du arbeide på mange ulike måter, enten mye eller lite. Det er lav terskel for å bli med oss, men likevel rikelig med muligheter. Vi gjennomfører gateaksjoner for å gjøre folk bevisste på den faren atomvåpen utgjør. I tillegg deltar vi i internasjonale prosjekter i samarbeid med våre medstudenter i utlandet, med ICAN og med andre fredsorganisasjoner (se under). Den siste tiden har vi arrangert endagskonferanser, temakvelder om nedrustning under valgkampen, og så videre. Vi har hatt gode resultater av å påvirke politikerne, og har bidratt til at de aller fleste norske partier  har programfestet et mål om et internasjonalt forbud mot atomvåpen, samt at Bergen har meldt seg inn i Mayors for Peace.

Det arrangeres annethvert året et møte for IPPNW-studenter fra hele verden, og i tillegg jevnlige møter for de europeiske gruppene. Disse konferansene varer som regel i et par-tre dager og er en aldeles utmerket mulighet til å bli engasjert, lære om sakene våre, knytte internasjonale kontakter og, fremfor alt: ha det hyggelig i godt lag. NLA kan som regel sponse studenter som vil reise til disse møtene. Før de internasjonale møtene arrangeres det ofte en sykkeltur i det aktuelle landet, for å spre budskapet og for å bli godt kjent.

ICAN

ICAN (the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en kampanje startet av IPPNW internasjonalt. Den har som mål å oppnå en atomvåpenkonvensjon som forbyr all utvikling, besittelse og bruk av atomvåpen. Kampanjen støttes av over 200 organisasjoner på verdensbasis, og er ett etterlengtet samlepunkt og en felles strategi for avskaffelse av atomvåpen. 

Se www.icanw.org  eller www.icannorway.no for mer informasjon. 

Medical Peace Work 

Dette er et læringsverktøy for å utdanne ekspertise innen et nytt felt kalt medisinsk fredarbeid. Læringsprogrammet er opprettet som ett samarbeidsprosjekt mellom ulike medisinke organisasjoner og læringsistutisjoner. Det består av flere online kurs og læringsressurser for å oppnå kompetanse innen feltet. Meld deg på og les mer på www.medicalpeacework.org.

Annet samarbeid

Ved siden av atomvåpenproblemstillingen jobber vi i MedFred også med andre prosjekter på tvers av foreninger og landegrenser. Vi samarbeider mye med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, og har blant annet arrangert foredrag sammen. NLA og MedFred er med i Norges Fredsråd, og samarbeider med de andre organisasjonene der. Til høsten 2014 planlegger vi en temadag om bl.a. norsk våpenindustri, atomvåpenindustri, våpenhandel,  og humanitære konsekvenser av slik handel i andre land.

Vi er selvfølgelig også engasjert i internasjonale samarbeidsprosjekter med medisinstudenter i andre land, via det internasjonale IPPNW-students nettverket. Aktuelle prosjekter:

Hibakusha Worldwide: En utstilling som viser de menneskelige og helsemessige konsekvensene av utvinning av radioktive stoffer, anriking av uran, produksjon av atomvåpen, testsprengninger og så videre på mange ulike steder i verden. Lær mer om Hibakusha Worldwide her.

NWIP: Nuclear Weapons Inheritance Project jobber for å øke bevisstheten om at vår generasjon arver tidligere generasjoners atomvåpen og alle problemene som følger med. Metoder for å spre bedskapet er gjennom undervisning og lobbyvirksomhet.

Target X: Target X er en gateaksjon der en "simulerer" et angrep med atomvåpen i en storby. Områdene som ville ha blitt totalt ødelagt, satt i brann, bestrålt og så videre tegnes inn på et kart og vi snakker med forbipasserende om de reelle konsekvensene av at et atomvåpen brukes med vilje eller ved et uhell.

Les mer om flere prosjekter på IPPNW Students sin nettside.

Ta kontakt!
Synes du dette høres ut som noe for deg? Om du vil løfte blikket fra pensumbøkene, engasjere deg, reise på konferanser verden over, måte spennende og engasjerte mennesker og få venner på tvers av kullene, er dette gruppen for deg! Vil du være med å forme fremtiden, så ta gjerne kontakt med noen fra ditt lokallag eller med MedFred sentralt. Vi gleder oss til å få deg med på laget!

Send epost til medfred@legermotatomvapen.no

Lik oss på Facebook for å få jevnlige oppdateringer om hva vi driver med. 

Klikk her hvis du er interessert i å bli med oss, og velg medlemstype medisinstudent.

Bli medlem