Støtt oss

Støtt arbeidet for en atomvåpenfri verden og meld deg inn i dag!

Medlemskap:
Medlemskap koster 300 kr per år for ordinære medlemmer, 100 kr for studentmedlemmer og 200 kr for støttemedlemmer.

Ordinære medlemmer (leger) og studentmedlemmer kan stemme på landsmøtet og stille til valg i styret. Også andre kan bli medlem og støtte organisasjonens arbeid. Støttemedlemmer kan delta på landsmøtet og i organisasjonens aktivitet for øvrig, men har ikke stemmerett og kan ikke velges til styremedlemmer.

 

Som medlem i Leger mot atomvåpen bidrar du til kampen for en atomvåpenfri verden. Vi trenger din støtte!

 

Vil du heller gi et engangsbeløp? Trykk her.