Hva mener vi?

Norge bør signere FNs atomvåpenforbud

 

Hva er FNs atomvåpenforbud? 

I 2017 vedtok 122 av FNs medlemsstater en traktat som forbyr atomvåpen på lik linje med andre masseødeleggelsesvåpen som landminer og klasebomber. 

Her finner du FNs atomvåpenforbud.

Her kan du lese mer om hva atomvåpenforbudet innebærer. 

 

Fremgang på feltet

Her kan du lese hvordan ulike land stiller seg til atomvåpenforbudet. 

Her kan du se hvor mange land som har signert og ratifisert FNs atomvåpenforbud. Når traktaten når 50 ratifikasjoner vil den tre i kraft som gjeldende internasjonal rett. På veien mot dette målet er vi allerede over halvveis, og traktaten vil antakelig tre i kraft i 2020. 

 

Norge og Forbudet

Stortinget ba 8. februar 2018 regjeringen gjennomføre en utredning av konsekvensene for Norge dersom vi tiltrer FNs forbudstraktat (Dokument 8:23 S (2017-2018), Innst. 91 S (2017-2018). 

I denne forbindelse skrev folkerettsinstituttet skyggerapporten «The TPNW and its implications for Norway». Rapporten forklarer innholdet i forbudstraktaten, undersøker traktatens kompatibilitet med norske forsvarsplaner og diskuterer noen av de sentrale dilemmaene norske politikere må ta stilling til. 

 

Hvorfor bør Norge signere FNs atomvåpenforbud?

Her finner du våre inngående argumenter for hvorfor Norge bør slutte seg til FNs atomvåpenforbud.