Hva mener vi?

Atomvåpen har forferdelige medisinske og humanitære konsekvenser. USA bombet Hiroshima og Nagasaki i 1945, og drepte over 210 000 mennesker. Siden den gang har ikke atomvåpen blitt brukt i konflikt, men produksjonen av atomvåpen har også negative konsekvenser. Utvinning av uran og plutonium har hatt svært negative virkninger på både mennesker og miljø. I tillegg har over 2000 prøvesprengninger av atomvåpen særlig hatt negativ innvirkning på helsen til urbefolkninger.

Derfor mener vi at atomvåpen må forbys og avskaffes.

FN-trakten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av 122 medlemsstater i 2017, og er et viktig redskap på veien mot en atomvåpenfri verden.

Norske leger mot atomvåpen mener at Norge bør tilslutte seg FNs atomvåpenforbud.

 

Hva er FNs atomvåpenforbud? 

I 2017 vedtok 122 av FNs medlemsstater en traktat som forbyr atomvåpen på lik linje med andre masseødeleggelsesvåpen som landminer og klasebomber. 

Her finner du FNs atomvåpenforbud.

Her kan du lese mer om hva atomvåpenforbudet innebærer. 

Noen påstår at verifikasjonsmekanismene i forbudet er svake. Her kan du lese et notat fra Folkerettsinstituttet hvor verifikasjonsmekanismene i atomvåpenforbudet (TPNW) sammenlignes med mekanismene i Ikkespredningsavtalen (NPT).

 

Fremgang på feltet

FNs atomvåpenforbud fikk den 50. ratifikasjonen 24.  oktober 2020, og trer i kraft som gjeldende internasjonal rett 90 dager etter, 22. januar 2021. 

 

Norge og Forbudet

Stortinget ba 8. februar 2018 regjeringen gjennomføre en utredning av konsekvensene for Norge dersom vi tiltrer FNs forbudstraktat (Dokument 8:23 S (2017-2018), Innst. 91 S (2017-2018). 

I denne forbindelse skrev folkerettsinstituttet skyggerapporten «The TPNW and its implications for Norway». Rapporten forklarer innholdet i forbudstraktaten, undersøker traktatens kompatibilitet med norske forsvarsplaner og diskuterer noen av de sentrale dilemmaene norske politikere må ta stilling til. 

I november 2020 har Folkerettsinstituttet laget en ny rapport der de analyserer NATOs atomvåpenpolitikk, Norges rolle i alliansesamarbeidet, og de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud. Rapporten "Norge, Nato og kjernevåpen" kan leses her.

Enkelte motstandere mot atomvåpenforbudet påstår at verifikasjonsmekanismene i forbudet er svake. Her kan du lese et notat fra Folkerettsinstituttet hvor verifikasjonsmekanismene i atomvåpenforbudet (TPNW) sammenlignes med mekanismene i Ikkespredningsavtalen (NPT).
 

Hvorfor bør Norge signere FNs atomvåpenforbud?

Her finner du våre inngående argumenter for hvorfor Norge bør slutte seg til FNs atomvåpenforbud.