Stortinget i utakt med folket

Torsdag 14/02/19 Administrator

Befolkningen ønsker norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud, men politikerne sier nei.

Vi søker ny daglig leder

Torsdag 13/12/18 Administrator

Vil du jobbe hos oss? Norske leger mot atomvåpen søker ny daglig leder.

Gi en gave

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber spesifikt for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren, men vi engasjerer oss også i generelle spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø.

Vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner. Blant annet er vi tett knyttet til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear weapons, ICAN).