Beatrice Fihn i Oslo

Torsdag 08/08/19 Administrator

Denne helgen var ICANs leder Beatrice Fihn i Oslo. Her deltok hun på flere arrangementer, samt møter med partnerorganisasjoner og presse.  

Regjeringen svikter Leger mot atomvåpen

Tirsdag 14/05/19 Administrator

I statsbudsjettet for 2019 sto det svart på hvitt at Leger mot atomvåpen skulle få 2 millioner kroner i støtte. Nå vil regjeringen fjerne den øremerkede støtten.

Bli vår nye ICAN-koordinator!

Torsdag 02/05/19 Administrator

Leger mot atomvåpen søker en drivende dyktig medarbeider til å lede koordineringen av ICAN i Norge.

Stortinget i utakt med folket

Torsdag 14/02/19 Administrator

Befolkningen ønsker norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud, men politikerne sier nei.

Gi en gave

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber spesifikt for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren, men vi engasjerer oss også i generelle spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø.

Vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner. Blant annet er vi tett knyttet til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear weapons, ICAN).