Atomvåpenforbud, nobelpris og legers innsats

Tirsdag 13/11/18 Administrator

Leger bidro i vesentlig grad til at FN vedtok et forbud mot atomvåpen i 2017. Hva kan vi lære av denne historien og hvordan kan leger videre engasjere seg i arbeidet for en atomvåpenfri verden?

Fredsprisvinner mister støtte

Mandag 08/10/18 Administrator

Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) i statsbudsjettet for 2019. 

Velkommen til oss

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber spesifikt for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren, men vi engasjerer oss også i generelle spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø.

Vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner. Blant annet er vi tett knyttet til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear weapons, ICAN).