Nyhetssaker


Etikkutvalget anbefaler strengere retningslinjer

Etikkutvalgets forslag til strengere etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer er et tydelig signal om at atomvåpen er uakseptabelt, uetisk og illegitimt. FNs atomvåpenforbud styrker normen mot atomvåpen og vi ser at flere og flere finansinstitusjoner nå trekker seg ut av atomvåpenindustrien. 

les mer

Verre enn et virus

Korona og atomvåpen - leserinnlegg av Mons Lie og Anja Lillegraven.

Først publisert i Klassekampen 02. april 2020

les mer