Nyhetssaker


Norge skuffer igjen

Vi er svært skuffet over at Norge ikke stilte seg bak en fellesuttalelse i FN om atomvåpens humanitære konsekvenser.  

les mer

Hiroshimadagen 2022

Lørdag 6. august er det 77 år siden USA bombet Hiroshima med atomvåpen. Tre dager senere led innbyggerne i Nagasaki samme skjebne.

les mer

Norge på FN-møte om atomvåpen

Denne uka deltar Norge som observatør på det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud. Onsdag 22. juni ga Norge sin uttalelse til møtet. Det var knyttet stor spenning til hva Norge ville si i sitt innlegg.

les mer