Nyhetssaker


Bernard Lown er død

Den yngre garde av medisinere kjenner nok ikke Bernard Lown, men for mange av oss eldre står han som en ruvende skikkelse i kampen mot atomvåpen.  For kardiologer er han mannen som fra 1950-tallet har vært helt sentral i forskningen som har bidratt til behandlingen av plutselig hjertedød.

les mer