Nyhetssaker


Flere veivisere til en atomvåpenfri verden

Visjonen om en atomvåpenfri verden er blitt trendy foran Tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen 2010. I tidligere numre av medlemsbladet er det redegjort for diverse utspill med utgangspunkt i artiklene ’Toward a nuclear-free world’ av Shultz, Perry, Kissinger og Nunn. Her følger flere utspill som i tillegg er preget av optimismen etter president Barack Obamas tale i Praha 5. april 2009. les mer

Fem år som forandret verden

Den amerikanske kardiologen Bernhard Lown tok initiativet til dannelsen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War og ble organisasjonens første ko-president sammen med Evgeni Chazov. les mer

ICAN-nytt

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en prioritert arbeidsoppgave for alle IPPNWs 58 nasjonale avdelinger, inkludert NLA. ICAN (www.icanw.org) er en internasjonal opplysnings- og påvirkningskampanje med det mål å mobilisere til en verdensomspennende opinionsbølge for et omfattende, juridisk bindende forbud mot atomvåpen. les mer

Nobels Fredspris 2009

IPPNW gratulerer president Obama med Nobelprisen og ønsker ham lykke til i arbeidet for en tryggere verden uten atomvåpen. les mer

Obama viser vei!

24. september ble en god dag for alle som ønsker slutt på atomvåpen. Sikkerhetsrådets resolusjon, vedtatt enstemmig av topplederne i medlemslandene under ledelse av USAs president Barack Obama, tar sikte på å skape forutsetningene for en verden uten atomvåpen. les mer

Atomvåpen og valget

Fordi mange toneangivende krefter i verden ønsker det, er det større mulighet enn noen gang for å avskaffe atomvåpen. Til tross for dette har atomvåpen så langt vært et ikke-tema i valgkampen. Av partiene som nå er på Stortinget er det bare SV, Sp og V som i sine partiprogrammer går uforbeholdent inn for et forbud mot atomvåpen. les mer

En atomvåpenfri sone i arktis?

Danske Pugwash inviterte 10.-11. august 2009 til en todagers konferanse om en atomvåpenfri sone i Arktis. En god debatt la for dagen en rekke utfordringer, men også en god del mulige løsninger. les mer