Nyhetssaker


Temahefte om biologiske våpen

Temaheft om biologiske og kjemiske våpen 2002 Forsvarets forskningsinstitut (FFI) har et eget temaheft om biologiske og kjemiske våpen. Hovedvekten er lagt på å gi forståelse av trusselens egenart, metoder og tiltak for verifikasjon og kontroll samt rensing og ulike metoder for beskyttelse. les mer

Fakta om landminer

Landminer kan produseres billig og enkelt, og de er lett tilgjengelig tiltross eksport-forbud i noen land. Den vanlige sprengningsminen kan kjøpes for US3$ eller mindre, og moderne plastikkminer for under US7$ hver. Fjerning av en mine koster fra US300$ til US 1.000$. les mer

Bruk av utarmet uran i krig

Prosjektiler av utarmet uran ble brukt i krig for første gang i Golf-krigen og senere i krigen mot Jugoslavia. Dette har fått en del oppmerksomhet i media som delvis har vært misvisende. Utarmet uran har ingen ting med atomvåpen å gjøre, og påstandene om at utarmet uran skulle være årsak til de mangfoldige helseskader som omfattes av det såkalte Golf-syndromet mangler tilstrekkelig vitenskapelig belegg. les mer

Nydelige Napoli

Det er en prestasjon i seg selv å få unge studenter til å bli sittende inne i en borg mens Napoli lokker med italiensk is og flørting på piazzaen. På den annen side hadde vi det vi trengte der inne: God mat, hyggelige olleger og engasjerende debatter.
les mer

World Court Project 10 år

Den internasjonale domstolen i Haag avga den 8. juli 1996 sin rådgivende uttalelse om lovligheten av bruk og trussel om bruk av atomvåpen. Ti-årsdagen markeres med et møte i Europa-parlamentet i Brussel 6.-7. juli 2006. les mer

Atomalderens avskrekkende arv

Selv om atomvåpen ikke er brukt i krig siden 1945, har avskrekkingsdoktrinens vanvittige logikk forårsaket alvorlige helse- og miljøskader over store deler av verden. Flere millioner tonn giftig og radioaktivt avfall er stuet bort i rustnende tanker eller er lekket ut i omgivelsene ved uhell eller planlagte utslipp. Under dekke av å ivareta rikets sikkerhet og med massiv hemmeligholdelse har myndighetene i USA, Kina, Storbritannia, Frankrike og det tidligere Sovietunionen satt til side helse- og miljøhensyn i utviklingen og raffineringen av sitt atomvåpenarsenal. Lignende forhold finnes i nyere atommakter som Israel, India og Pakistan. les mer

Atomtrusselen fra dypet

Da atomubåten "Kursk", selve juvelen i Nordflåten, sank til bunns rett utenfor russiske marinebaser på Kola-halvøya, mistet 118 russiske sjømenn livet. Utover skjebnen til de innstengte og spekulasjoner om årsaken, dreide det meste av den norske mediedekningen seg om mulighetene for radioaktive utslipp fra ubåtens reaktor med tanke på stråledoser til folk og fisk. les mer

Rakettforsvar og atomopprustning

USAs intensjoner om et nasjonalt rakettforsvar, National Missile Defense (NMD), dreier seg både om teknologi og internasjonal rustningskontroll. New York Times hadde 16. januar i år en artikkel som omtalte Philip E. Coyle, som da hadde vært sjef for Pentagons operasjonelle våpentestinger og evalueringen av disse siden 1994. les mer